O Kancelarii

Zgodnie z art 10 ust 1 ustawy z dnia 22 marca 2018 roku o komornikach sądowych  wierzyciel ma prawo wyboru komornika na obszarze sądu apelacyjnego na którym znajduje się siedziba kancelarii komornika właściwego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 listopada 1964 r.- Kodeks postępowania cywilnego, z wyjątkiem spraw o egzekucję z nieruchomości, o wydanie nieruchomości, o wprowadzenie w posiadanie nieruchomości, o opróżnienie pomieszczeń w tym opróżnienie lokali mieszkalnych z osób lub rzeczy, w których przepisy o egzekucji z nieruchomości stosuje się odpowiednio. W przypadku wyboru komornika wierzyciel składa wraz z wnioskiem o wszczęcie egzekucji oświadczenie na piśmie, że korzysta z prawa wyboru komornika.

Na podstawie art. 8  ustawy o komornikach sądowych, komornik działa na obszarze swojego rewiru. Rewirem jest obszar właściwości sądu rejonowego, przy którym działa komornik.Komornik Sądowy Kamil Getner działa na obszarze właściwości Sądu Rejonowego Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu. Siedziba kancelarii mieści się w Swarzędzu.